5 Lợi Ích Quan Trọng Của Sổ Đỏ

35

Nhiều người chỉ biết lợi ích của sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp, nhưng ngoài ra sổ đỏ còn có các lợi ích khác nữa.

Căn cứ xác nhận chủ đất

Theo khoản 16 điều 3 Luật đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là pháp lý quan trọng để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Theo vậy, sổ đỏ sẽ là căn cứ để xác định được rằng ai là người có quyền sử dụng đất và ai là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sổ đỏ là điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng đất đai

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 đã quy định: người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  • Đất không có tranh chấp.
  • Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản ê Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật này.
  • Trong thời hạn sử dụng đất
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ để thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án Nhân dân giải quyết.

Các lợi ích quan trọng của sổ Đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì đương sự chiri được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau:

Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền (cấp tỉnh, cấp huyện).

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
Do vậy, việc có hoặc không có giấy chứng nhận là một trong những căn cứ quan trọng giúp các bên giải quyết tranh chấp đất đai.

Căn cứ để bồi thường khi bị thu hồi đất

Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; mục đích về quốc phòng, an ninh. Khi người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Căn cứ để xác định loại đất

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai 2013, loại đất được xác định theo một trong các căn cứ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10.12.2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Có thể bạn quan tâm